donderdag, 5. maart 2009 - 18:39

Basisfinanciering toeristische organisatie voor toekomst gezekerd

Achterhoek

Namens tien Achterhoekse gemeenten ondertekende de Regio Achterhoek donderdag een meerjarig samenwerkingsconvenant met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT). Met dit convenant wordt een belangrijke stap gezet in de onderlinge relatie tussen de regionale overheid en deze toeristische marketingorganisatie van de Achterhoek.

“Als regisseur vrijetijdseconomie vanuit de overheden hechten wij aan een goede en bestendige samenwerkingsrelatie met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Samen met het bedrijfsleven gaan wij ons inzetten voor een sterke toeristische profilering van de Achterhoek�. aldus Leo Scharenborg, voorzitter Programmateam Vrijetijdseconomie.

De komende jaren zal het Achterhoeks Bureau voor Toerisme voor de Regio Achterhoek onder andere zorgdragen voor toeristische productontwikkeling, de uitvoering van een imagocampagne en de levering van een pakket met algemene diensten ter bevordering van het toerisme in de streek.

Regio Achterhoek en ABT verbinden zich voor een periode van vier jaar (2009 tot en met 2012).

De overeenkomst bevat drie taakvelden: het uitvoeren van projecten door het ABT, het opzetten van een imagocampagne en het leveren van een algemeen dienstenpakket ten behoeve van de tien Achterhoekse gemeenten. Zo zal het ABT onder andere zorgdragen voor de public relations en het onderhouden van de contacten met de nationale pers om op die manier de Achterhoek landelijk onder de (consumenten)aandacht te brengen en te houden. Ook de deelname aan de diverse overleggen en samenwerkingsverbanden maakt deel uit van het dienstenpakket.

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de onderliggende financiën. Het bedrag dat de Regio Achterhoek gereserveerd heeft ter financiering van bovengenoemde activiteiten behelst voor dit jaar zo’n € 184.500. Walter van Hulstijn, directeur Achterhoeks Bureau voor Toerisme: “Het ABT bestaat nu bijna 60 jaar. Het is dankzij dit meerjarencontract voor het eerst, dat er vrije gelden beschikbaar worden gesteld om de Achterhoek in algemene zin op de kaart te zetten. Veel regio’s in Nederland kenden al zo’n regeling. Nu kan onze streek de concurrentie met andere gebieden sterker aangaan, zodat we onze positie op de binnenlandse vakantiemarkt kunnen verbeteren�.

In vervolg op de nu gesloten overeenkomst gaat het ABT allereerst van start met de uitwerking van een aantal specifieke projectplannen. Het eerste betreft de aanleg van een netwerk van informatiezuilen. Het tweede is de uitvoering van een plan om de toeristische website(s) van de streek te vernieuwen en gereed te maken voor nieuwe marketingtechnieken (Web 2.0 voor ingewijden). Een derde project is de digitalisering van het routenetwerk in de streek.

Ten slotte zal de komende jaren veel energie worden gestoken in de opzet en uitvoering van de imagocampagne waarmee de streek nog beter op de toeristische kaart van Nederland wordt gezet.

Bovengenoemde bijzondere projecten kennen een eigen financiële ondersteuning. Vanuit de tien gemeenten en de Provincie gezamenlijk wordt ca. € 1,3 miljoen voor de periode van vier jaar bijeengebracht.
Provincie:
Tag(s):