donderdag, 9. april 2009 - 13:43

Baten natuur in stedelijke omgeving hoger dan kosten

Groningen

Groningen is net begonnen met een ambitieus plan voor een nieuw stadsdeel met ruim 10.000 woningen waarin naast een nieuw 560 hectare groot meer, voor iedere hectare “rood� ook een hectare “groen� is ingepland.

Dit plan kost 105 miljoen euro aan extra aanlegkosten en 90 miljoen aan extra overige kosten, maar die worden gecompenseerd door de hogere waarde van de woningen in en rond dit nieuwe stadsdeel. In totaal levert het extra groen en blauw een verwachte nationale netto welvaartstoename op van ruim 90 miljoen. Dit is de conclusie van het scriptie-onderzoek waarop Leendert Klokkenburg vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen afstudeerde in de Economie. Deze conclusie is ook voor andere gemeentes van groot belang.

Op basis van studies naar verschillen in woningprijzen in heel Nederland schat de scriptie dat de waarde van de woningen in Meerstad 7,5 procent hoger zal komen te liggen dan die in een gewone nieuwbouwwijk. Daarnaast zal de waarde van bestaande woningen in een straal van 3 kilometer rond Meerstad naar schatting met 5 procent stijgen. Bij elkaar leidt de nieuwe natuur zodoende tot meerwaarde van in het totaal 190 miljoen over de komende 50 jaar.
Provincie:
Tag(s):