woensdag, 16. september 2009 - 9:03

Bedrijfsleven: ‘Besluit aanleg A4 Midden-Delfland is mijlpaal’

VNO-NCW, MKB-Nederland, verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland steken de vlag uit. Eindelijk is er een minister die met overtuiging de knoop doorhakt en duidelijk kiest voor verlenging van de A4 Midden-Delfland.

Hiermee komt volgens de organisaties een einde aan de discussie over deze paar kilometer weg, die al vijftig (!) jaar loopt. "Minister Eurlings zet dit icoon van besluiteloosheid nu eindelijk in de kast", aldus VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes. Alle organisaties roepen de minister op om nu door te pakken en zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van het traject.

“Het plan voor de voltooiing van en tweede wegverbinding tussen Den Haag en Rotterdam dat er ligt is van hoge kwaliteit en kan op een groot draagvlak rekenen in de regio. Het bedrijfsleven heeft eindelijk uitzicht op een betere bereikbaarheid en wel op zo’n manier dat dit de leefomgeving ten goede komt. Reden voor een feestje,” aldus de organisaties.

De economische schade door de files tussen Den Haag en Rotterdam bedraagt 18 miljoen euro per jaar en levert 47.000 ton onnodige CO2 uitstoot op. Met de komst van de A4 Midden-Delfland ontstaat een extra noord-zuidverbinding, die de fileproblemen op de A13 en A20 grotendeels oplost. Wanneer de regio niet langer afhankelijk is van één weg zal de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag aanzienlijk worden verbeterd.

Het bedrijfsleven was eerder de grootschalige actie ‘Word vriend van de A4’ gestart om zoveel mogelijk inspraakreacties voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland te verzamelen. Ruim 10.000 mensen registreerden zich als Vriend van de A4 en ondertekenden een positieve inspraakreactie.
Categorie:
Tag(s):