vrijdag, 16. januari 2009 - 13:37

Bedrijfsleven Maastricht bezorgd over bereikbaarheid tijdens A2-project

Maastricht

De bedrijven die afhankelijk zijn van de A2 bij Maastricht, maken zich bezorgd over de bereikbaarheid van zowel de stad als de bedrijventerreinen tijdens de bouw van de A2-tunnel. Het A2-Bedrijvenplatform heeft dat aan het Projectbureau A2 laten weten.

De tijdelijke weg van 2x2 rijstroken die de bereikbaarheid tijdens de bouw moet waarborgen zegt het A2-Bedrijvenplatform onvoldoende of de huidige capaciteit gehandhaafd blijft. De capaciteit op diverse kruispunten is met name bepalend voor de bereikbaarheid tijdens de bouw. Zo moet de ‘afrijcapaciteit’ van de Geusselt in alle bouwfasen worden gegarandeerd.

Ook is volgens het A2-Bedrijvenplatform te weinig rekening gehouden met de ontwikkeling van de transportbewegingen op de Beatrixhaven. Deze worden vooral bepaald door de sterk groeiende productiecapaciteit in de staal- en glasindustrie en bij de compostverwerking, minder door de groei van arbeidsplaatsen. De te verwachten snel toenemende aan- en afvoerbewegingen maken het noodzakelijk dat er naast die op de Hoekerweg, een tweede ontsluiting op de Galjoenweg komt.Dat door een nieuwe ontsluitingsweg dankzij het A2-project de bereikbaarheid van Randwyck er flink op vooruit gaat, noemt het Platform verheugend. Het wijst echter wel op het risico van nieuwe opstoppingen, vergelijkbaar met de huidige op de Limburglaan en A2-traverse, vanwege én de jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers aan azM, UM en MECC én de tienduizenden op Randwyck werkende personen én de nieuwe studentencampus met 510 parkeerplaatsen.


Provincie:
Tag(s):