maandag, 3. augustus 2009 - 19:12

Bedrijfsleven trekt 110 miljoen uit voor bestrijding jeugdwerkloosheid

Den Haag

Het bedrijfsleven trekt Euro 110 mln uit voor de actieve bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat blijkt uit het plan van aanpak jeugdwerkloosheid van Colo, de samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs bedrijfsleven dat vandaag aan de ministeries van OCW en SZW is aangeboden.

Bovenop de Euro 23 mln die het kabinet besteedt aan het stage- en leerbanenoffensief van de kenniscentra stellen de bedrijfstakken nog eens vier maal zoveel beschikbaar.

Het meeste geld komt van de bouw en de metaal. De middelen komen uit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen van de bedrijfstakorganisaties en stimuleren werkgevers om stages en leerbanen voor jongeren te behouden en jeugdwerkloosheid te bestrijden. De kenniscentra zijn in de meeste gevallen betrokken bij de uitvoering van de afspraken.
Provincie:
Tag(s):