maandag, 23. maart 2009 - 19:49

Bedum onderzoekt ontmoetingsplek voor jongeren

Bedum

Een door het gemeentebestuur van Bedum ingestelde werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om een Jongeren Ontmoetings Plek (‘JOP’) te maken. In de werkgroep hebben de politie, het plaatselijk jongerenwerk, jongeren en de gemeente zitting.

Onderzoek naar geschikte locatie heeft een plek in het Bedumer bos, aan het Ellerhuizerkleipad, opgeleverd. Voordat het gemeentebestuur over een locatie beslist, wil het eerst de mening van bewoners van de Waldadrift en die van de gebruikers van het Bedumer bos horen.
Provincie:
Tag(s):