zondag, 28. juni 2009 - 22:29

Beëindiging samenwerkingsconvenant Haren en Tynaarlo

Tynaarlo

November vorig jaar tekenden de colleges van Haren en Tynaarlo een convenant (de overeenkomst) om samen te werken. Hierin stonden ondermeer eisen die aan het resultaat van de samenwerking werden gesteld, zoals efficiëncyverhoging, vermindering van kwetsbaarheid en kostenbesparing.

Uit recente rapporten blijkt nu dat de lasten groter zijn dan de baten. Dit geldt zowel in financieel opzicht als op het gebied van de te leveren inspanning. Beide colleges vinden het daarom voor de hand liggen om geen nieuwe terreinen van samenwerking aan te gaan. Het is verstandiger om de vorm van de samenwerking bij te stellen zo vindt men in beide gemeenten.

Dit betekent dat de colleges van Haren en Tynaarlo hebben besloten het convenant te beëindigen maar dat ze wel gewoon zakelijke overeenkom-sten met elkaar kunnen blijven sluiten.
Provincie:
Tag(s):