vrijdag, 23. oktober 2009 - 15:38

Belastingdienst en gemeente Almere sluiten convenant

Almere

De Belastingdienst en de gemeente Almere sluiten op maandag 26 oktober een convenant om ‘horizontaal toezicht’ in te voeren. Het convenant bezegelt een nieuwe manier van werken. Het bevat afspraken over de wijze en de intensiteit van het toezicht dat de Belastingdienst houdt op de gemeente.

Met horizontaal toezicht zetten de Belastingdienst en de gemeente Almere de samenwerking centraal. Dat betekent - waar nodig - afstemming vooraf, in plaats van controles achteraf. Dit sluit aan op het streven om als gemeente ‘in control’ te zijn. Wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie staan centraal in de nieuwe werkwijze.

Het convenant biedt de gemeente het voordeel dat het financiële risico van eventuele naheffingen wordt beperkt. Daarnaast kunnen fiscale voordelen of gevolgen van wetswijzigingen in samenspraak met de Belastingdienst sneller worden gesignaleerd en binnen de organisatie worden verwerkt.

Het convenant wordt namens de gemeente ondertekend door wethouder Johanna Haanstra (Financiën). Almere is de negende gemeente waarmee een convenant voor horizontaal toezicht wordt gesloten. De Belastingdienst heeft verder al convenanten getekend met een aantal provincies en met beursgenoteerde organisaties, (koepel)organisaties van fiscale intermediairs en brancheorganisaties die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf.
Provincie:
Tag(s):