vrijdag, 1. mei 2009 - 18:48

Belgische Krijgsmacht oefent massaal in Noord-Nederland

Den Helder/Texel

Een groot aantal Belgische militairen oefent van 7 tot 15 mei in de regio's rondom Leeuwarden, Harlingen, Den Helder en Texel. Daarbij ondersteunt het ministerie van Defensie met eenheden van de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.

Aan de voorbereiding en uitvoering van de oefening Crazy Trip 09 nemen rond 1200 Belgische militairen en tientallen Nederlandse militairen deel.

Jaarlijks test de Belgische krijgsmacht met dit soort oefeningen de gereedheid; dit jaar wordt een Non-combattant Evacuation Operation (NEO) beoefend, een evacuatie van burgers uit een oorlogs- of spanningsgebied.

De Koninklijke Marine assisteert in de voorbereiding en commandovoering rondom de oefening en levert landingsvaartuigen met bemanningen en reservisten van het Korps Mariniers als oefenvijand. De Koninklijke Landmacht neemt deel met eenheden van de Luchtmobiele Brigade en de Koninklijke Luchtmacht assisteert bij luchttransport vanaf vliegbasis Leeuwarden. Familieleden van het Belgisch marinepersoneel, dat in Den Helder bij de Koninklijke Marine geplaatst is, en cursisten van de opleiding Vrede en Veiligheid nemen de rol op zich van in de knel geraakte burgers.

De oefening past binnen de structurele samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische Defensieorganisaties op NATO- en bilateraal gebied.

Een ander voorbeeld is de intensieve samenwerking tussen de Koninklijke en Belgische Marine met gezamenlijke operaties (gecoördineerd vanuit Den Helder), gezamenlijke scholen en opleidingen, materieelbeheer en uitwisseling van personeel.

Naast toename van activiteiten op en rond vliegbasis Leeuwarden en Maritiem Vliegkamp de Kooy, bestaat de kans dat geluidsoverlast in de oefenregio's Harlingen, Den Helder en Texel op bepaalde momenten toeneemt. Defensie stelt alles in het werk om dit tot een minimum te beperken.
Provincie:
Tag(s):