vrijdag, 23. oktober 2009 - 14:05

'Benzineprijzen pomphouders in navigatie'

Den Haag

'De benzineprijzen van de verschillende tankstations moeten beter vindbaar worden en beter vergelijkbaar zijn voor de consument. Dat kan via internet, maar bijvoorbeeld ook via routenavigatieapparatuur.' Dat schrijft Minister van der Hoeven vrijdag 23 oktober 2009 aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft Van der Hoeven dat er op internet en bijvoorbeeld in routenavigatiesystemen te weinig betrouwbare informatie is te vinden over de actuele prijzen aan de pomp. In tegenstelling tot bij elektriciteit kun je de benzineprijzen haast niet vergelijken. 'Ik wil deze informatievoorziening structureel verbeteren, zodat de prijsbewuste weggebruiker over voldoende informatie beschikt om weloverwogen te kunnen besluiten waar hij gaat tanken,'aldus de minister.

In eerste instantie geeft de minister de pomphouders en oliemaatschappijen de kans om het probleem aan te pakken. Lukt het marktpartijen niet om voor 1 Juli 2010 met maatregelen te komen dan beraadt de minister zich op eigen maatregelen om te zorgen voor meer transparantie voor de consument.

Prijsverschillen
Met de maatregel wil de minister de consument helpen om vaker te profiteren van de grote prijsverschillen die er zijn tussen bijvoorbeeld tankstations op het hoofdwegennet of die op het onderliggende wegennet. Dit verschil is in Nederland in vergelijking met onze buurlanden namelijk met 4,6 cent per liter verreweg het grootst. Ook in het hoofdwegennet zijn er nog enkele plaatsen waar de nodige ruimte is voor verbetering. Met de maatregel moet de concurrentie verder worden gestimuleerd.

Achtergronden
In de brief aan de Tweede Kamer wordt stilgestaan bij het deze zomer gereed gekomen onderzoek van Ecorys over de benzineprijzen in Nederland in vergelijking tot de ons omringende landen. Naast het vergroten van de transparantie wijst de minister in de brief op nog enkele andere acties van het kabinet om de concurrentie te stimuleren.

Zo is het Kabinet bezig om bij veilingen van benzinestations nieuwkomers een eerlijker kans te geven. Ook moet de vergunningverlening voor tankstations door nieuwe procedures sneller en eenvoudiger. Met name nieuwkomers moeten hiervan profiteren.

Prijspalen
Recent werd daarnaast besloten dat prijspalen langs rijkswegen voortaan verplicht zijn. 'Door al deze maatregelen geven we de concurrentie een impuls en helpen we de consument om meer te profiteren van lagere prijzen,' aldus Van der Hoeven.
Categorie:
Tag(s):