donderdag, 15. januari 2009 - 20:45

Beroepsprocedure tegen varkensstallen

Uithuizen

Ondanks de weerstand tegen de komst van varkensstallen inde Eemsmond is er toch een bouwvergunning afgegeven voor twee stallen. De aanvragen passen in het bestemmingsplan en zijn niet in strijd met bouwvoorschriften. Voor de varkenshouderijen is ook een milieuvergunning van de provincie Groningen nodig. Tegen het verlenen van deze vergunningen is door meer partijen beroep aangetekend bij de Raad van State.

Twee van de aanvragen zijn inmiddels weer ingetrokken. Tegen het verlenen van de bouwvergunningen kan tot en met donderdag 26 februari bezwaar ingediend worden. De gemeente verwacht dat tegen de bouwvergunningen veel bezwaren worden ingediend. In Eemsmond bestaat grote weerstand tegen de komst van de varkensstallen.

Er loopt momenteel een beroepsprocedure, vooral in verband met stank- en verkeersoverlast, tegen deze milieuvergunningen. De Raad van State heeft een verzoek om een schorsing van de vergunningen afgewezen. De verwachting is dat de Raad van State de beroepen tegen de milieuvergunningen binnen afzienbare tijd afhandelt.
Provincie:
Tag(s):