vrijdag, 20. februari 2009 - 18:54

Besef brandveiligheid bij horeca groeit

Eindhoven

Toezichthouders van brandweer Eindhoven hebben 118 panden gecontroleerd op (brand)veiligheid. De controles vonden plaats op 18 en 19 februari jl.

Van de bezochte panden waren er 63 volledig in orde. Het percentage panden met overtredingen ten opzichte van voorgaande (carnavals)controles is ongeveer gelijk gebleven.

De actie uitgevoerd door inspecteurs van de brandweer is dit keer zoals eerder is afgesproken gericht op panden die tijdens de actie kerst 2008 een slechte score hadden behaald. Daarnaast zijn panden bezocht die tijdens de vorige actie niet bezocht zijn.

Scores

Van de panden die tijdens de vorige actie een slechte score hadden behaald, toonde 70% een aanzienlijke verbetering ten opzichte van kerst 2008. Bij de resterende 30% van die panden ging het veelal om kleine overtredingen. Bij de enkele gevallen waar wel ernstige overtredingen zijn geconstateerd, zullen de komende periode extra controles plaatsvinden.
Burgemeester Rob van Gijzel is positief: “complimenten voor de ondernemers die hun zaken nu op orde hebben, zij laten zien een verantwoordelijk ondernemen en gastheerschap belangrijk te vinden�.
Ernstige overtredingen

Aan de hand van een checklist is o.a. gekeken naar de vluchtwegaanduidingen, de vluchtweg zelf, de nooduitgangen, de aanwezigheid en brandveiligheid van versieringen en de brandblusmiddelen.

In totaal zijn 118 panden gecontroleerd en 63 volledig in orde bevonden. Bij de 55 panden die niet in orde waren, betrof het in 27 gevallen kleine overtredingen. In 28 gevallen waren de overtredingen ernstiger. Dit betrof: nooduitgangen die niet met één handeling te openen waren, geblokkeerde vluchtwegen en aanwezigheid van brandbare versieringen. Alle ondernemers hebben de ernstige overtredingen direct opgelost in het bijzijn van de inspecteurs. Daarnaast worden steekproefsgewijs panden die niet voldeden aan de veiligheidseisen opnieuw gecontroleerd.

Doel van de actie

De controle was o.a. gericht op het voorkomen van snelle rook- en branduitbreiding m.b.t. versieringen en de mogelijkheid voor bezoekers en personeel om via vluchtwegen naar buiten te komen tot op de openbare weg.
Provincie:
Tag(s):