dinsdag, 6. oktober 2009 - 15:30

Bestemmingsplan Daams' molen vrijgegeven

Vaassen

Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan voor Daams’ molen in Vaassen vrijgegeven. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de molen wordt opgehoogd. Het plan vormt de basis voor de af te geven bouwvergunning.

In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de structuurvisie voor het centrum van Vaassen. Een belangrijk onderdeel van deze structuurvisie is het ophogen van Daams’ molen. Dit is namelijk een voorwaarde om de structuurvisie te kunnen uitvoeren en in het centrum te kunnen bouwen. Het bestemmingsplan voor het ophogen van Daams’ molen is dus geen nieuw beleid, het is een uitwerking van de al vastgestelde structuurvisie.

In de structuurvisie voor het centrum van Vaassen staat de hoofdkoers voor de toekomst van het centrum van Vaassen. Centraal staat het versterken van de leefbaarheid en het vergroten van kwaliteit met alle facetten die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Deze facetten zijn wonen, economie, verkeer, recreatie en toerisme, de molen en de inrichting van de openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):