dinsdag, 20. oktober 2009 - 9:13

Betere controle visserij in Europa

Den Haag

De visserijministers van de Europese lidstaten hebben een nieuwe verordening op de visserijcontrole aangenomen waarin de controle op de visserij effectiever en voor iedereen hetzelfde wordt geregeld.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is tevreden met deze nieuwe verordening: ´Het herstel van de visbestanden kan niet zonder controle op de visserij. Deze nieuwe verordening zorgt voor betere en eerlijke controle´.

Er komen nieuwe voorschriften voor het volgen van vissersboten op zee en hoe vissers hun visserij-activiteiten moeten registeren. De regels worden eenvoudiger en er wordt een strafpuntensysteem ingevoerd voor ernstige overtredingen. De verordening is het antwoord op kritiek van de Europese Rekenkamer op het functioneren van de visserijcontrole in de Europese Unie.

De bestaande visserijcontrole werd als niet-effectief en te duur beschouwd. Verschillende lidstaten voerden op verschillende wijze de controle uit. Dat leidde tot oneerlijke concurrentie tussen de vissers van de verschillende lidstaten. Vandaar dat de Europese Commissie met een nieuw voorstel is gekomen.
Provincie:
Tag(s):