vrijdag, 16. januari 2009 - 13:37

Bezichtiging havens Sloegebied

Goes

Zaterdag 17 januari organiseert de gemeente samen met Zeeland Seaports voor de aanwonenden van het spoor een excursie naar de havens in het Sloegebied.Het doel van de excursie is de aanwonenden van het spoor een beeld te geven van de achtergrond waartegen het Goese spoorproject zich afspeelt.

Onder andere is te zien hoe de overslag van goederen vanaf de schepen naar de treinen plaatsvindt. Ongeveer 80 aanwonenden hebben zich ingeschreven.

De organisatie verwacht deze zomer mogelijke varianten te kunnen presenteren voor de spoorbak die in de kern Goes gepland is. Inmiddels hebben ProRail en het geselecteerde bureau, Haskoning, allerlei mogelijke (en onmogelijke) varianten voor een flink deel uitgewerkt. Er is echter nog meer technisch onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar uitvoerbaarheid en veiligheid. Zodra er meer bekend is, organiseren zij informatiebijeenkomsten voor aanwonenden van het spoor en voor belangstellenden.

Zeeland Seaports is als havenautoriteit verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de Zeeuwse havens. Het totale havengebied in Zeeland heeft een oppervlakte van circa 4500 ha en strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

In de Zeeuwse havens werken zo’n 15.000 mensen in de ongeveer 250 bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. Daarmee is de haven goed voor z’n 15% van de totale werkgelegenheid in Zeeland en speelt deze een belangrijke rol in de Zeeuwse economie.

In de Zeeuwse havens zijn veel industriële bedrijven gevestigd in de sectoren (petro)chemie, scheepsbouw, metaal en offshore. Daarnaast zijn er op- en overslagbedrijven actief, die gespecialiseerd zijn in onder meer groente en fruit, andere landbouwproducten, hout en houtproducten, staal, auto’s, kolen en ertsen. De jaarlijkse goederenoverslag per zeevaart bedraagt ruim 30 miljoen ton. Via binnenvaart wordt nog eens 25 miljoen ton goederen overgeslagen.

De havens hebben een strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen en een open verbinding met de Noordzee. Ze zijn voorzien van goede verbindingen met het Europese achterland via weg, water en spoor. Daardoor zijn ze uitgegroeid tot het op twee na grootste havengebied in Nederland, na Rotterdam en Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):