vrijdag, 24. juli 2009 - 9:39

Bijdrage veiliger fietsoversteek Pieterzijlsterweg

Zuidhorn

Het college van de gemeente Zuidhorn wil € 6.000,-- beschikbaar stellen voor het verkeersveiliger maken van de fietsoversteek Friesestraatweg (N355) - Pieterzijlsterweg. Plaatselijk Belang Pieterzijl heeft aangegeven deze fietsoversteek onveilig te vinden. De vereniging heeft een verzoek ingediend voor het verkeersveiliger maken van de oversteek.

In het kader van groot onderhoud aan de N355 is in het verleden een groot aantal aansluitingen aangepast door het aanbrengen van middengeleiders. De aansluiting op de Pieterzijlsterweg is toen niet meegenomen. De gemeente en de provincie delen het standpunt van Plaatselijk Belang Pieterzijl dat de betreffende fietsoversteek verkeersveiliger kan.

De provincie Groningen wil in 2015 groot onderhoud plegen aan de N355. Het verkeersveiliger maken van de fietsoversteek bij de Pieterzijlsterweg is hierin ook opgenomen. Vooruitlopend op dit groot onderhoud wordt betreffende fietsoversteek nu eerder aangepast.
Provincie:
Tag(s):