dinsdag, 2. juni 2009 - 16:18

Bijna 10 miljoen euro voor ‘groene golf’ in provincie

Zeist

De provincie investeert bijna 10 miljoen euro in een nieuwe technologie die de komende drie jaar wordt uitgerold langs de Utrechtse wegen. In de bermen langs de provinciale wegen worden dynamische route-informatiepanelen geplaatst.

Automobilisten die in de file terecht dreigen te komen, worden op deze manier snel geinformeerd over omleidingsroutes. In combinatie met het plaatsen van camera’s en de nieuwste generatie verkeerslichten maakt dit een ‘groene golf’ op het provinciale wegennet mogelijk.

Langs de N237 Utrecht-Amersfoort voert de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat momenteel een test uit met dynamische routeinformatiepanelen. Vanuit de verkeerscentrale worden deze panelen voorzien van actuele informatie over files en wegwerkzaamheden. De N237 kan op deze manier worden ingezet als alternatieve route, wanneer het verkeer op de nabijgelegen rijksweg A28 vastloopt.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om deze aanpak breed in te voeren over het gehele provinciale wegennet en in nauwe samenwerking met Rijkwaterstaat en Utrechtse gemeenten. Vanuit de nieuwe Regionale Verkeerscentrale wordt het dan mogelijk om het verkeer op alle wegen in de provincie beter aan te sturen.
Provincie:
Tag(s):