maandag, 29. juni 2009 - 14:22

Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2009 omhoog

Den Haag

De bijstandsuitkeringen gaan per 1 juli 2009 omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De verhogingen hebben te maken met de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Daardoor verandert ook het netto minimumloon. Dit heeft hete ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag bekendgemaakt.

Bij het aanpassen van de bijstandsuitkeringen telt de verhoging van het netto minimumloon. Dat netto minimumloon wordt ook gebruikt om de bruto uitkeringen voor de IOAW, IOAZ en WWIK vast te stellen. Per 1 juli 2009 is het netto minimumloon, inclusief vakantiegeld € 1295,07 per maand.

De bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden is daaraan gelijk. Vergeleken met nu gaat de uitkering voor hen met € 11,21 omhoog.De uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar is gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon. Dat is € 647,54 per maand. Zij gaan er € 5,61 per maand op vooruit.

Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 juli 2009 € 7,85 meer. Hun uitkering is gelijk aan 70 procent van het netto minimumloon. Dat wordt € 906,55 per maand. In alle hiergenoemde bedragen is de vakantie-uitkering begrepen.

Bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten met anderen delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal twintig procent van het netto minimumloon, dus € 259,01 per maand.

Voor bijstandsgerechtigden onder de 21 en boven de 65 jaar gelden aparte normbedragen. De uitkeringen voor 65-plussers komen overeen met de netto AOW-bedragen.
Provincie:
Tag(s):