donderdag, 7. mei 2009 - 21:41

Bijzondere muntschat onthuld in Gieten

Gieten

In het gemeenthuis van Aa en Hunze in Gieten is donderdag onder grote belangstelling door gedeputeerde Rein Munniksma en wethouder Geert-Jan Ten Brink van de gemeente Aa en Hunze een door Jeroen Nijdam uit Groningen gevonden Romeinse muntschat onthuld. De muntschat is door de jonge amateurarcheoloog aan de rand van een stuk bouwland op de Noordesch in Anloo met een metaaldetector gevonden.

Na zijn vondst waarschuwde Jeroen Nijdam de provinciaal archeoloog in Drenthe, Wijnand van der Sanden en dat leidde begin maart tot een opgraving waarbij in een gebied van 550 vierkante meter in totaal 110 Romeinse munten werden gevonden.

De muntschat bestaat uit complete en minder complete Romeinse denariii die samen anderhalve eeuw beslaan, laatste kwartaal 1e eeuw t/m eerste kwartaal 3e eeuw na Christus. De jongste munt is er één op naam van keizer Elagabus (218-222). De munt is niet op het jaar nauwkeurig te dateren. Dat betekent dat de schat in ieder geval niet eerder dan in 218 na Christus begraven kan zijn. Alle andere uit de denariii bestaande muntschatten uit Noord Nederland hebben een sluitmunt die van voor het jaar 200 dateert en dat maakt de vondst van Anloo zo bijzonder.

Behalve de muntschat kwamen tijdens de opgraving ook aardewerkscherven uit de periode van de Trechterbekercultuur, de tijd van de hunebedbouwers en grafresten uit de Urnenveldentijd naar boven.

De bijzondere en unieke muntschat is nog gedurende twee weken te bezichtigen in het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten. Daarna gaat de muntschat naar het Noordelijk Drents Depot totdat het Drents Museum voldoende ruimte heeft om de schat tentoon te stellen.
Provincie:
Tag(s):