maandag, 11. mei 2009 - 14:40

Binnenkort rampen-oefening in Veiligheidsregio Hollands-Midden

Leiden

Op een nog onbekende datum in de periode van 11 tot en met 31 mei 2009 organiseert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de Veiligheidsregio Hollands-Midden.

Deze oefening is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio. De precieze datum en het rampenscenario blijven tot het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden.

Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar om de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden die deelnemen aan de oefening. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):