donderdag, 22. januari 2009 - 13:11

Binnenkort rampenoefening in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Den Haag/Amsterdam

Op een nog onbekende datum in de periode tussen 26 januari 2009 en 15 februari 2009 houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een rampenoefening.

Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, vindt deze zogenaamde ‘praktijktoets’ onverwachts plaats voor de hulpverleners en hun bestuurders. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden en dat een andere gemeente in de regio betrokken kan worden.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Hiermee toetst de Inspectie OOV de kwaliteit van de rampenbestrijding binnen de hulpverleningsdiensten in Nederland. Tijdens deze toetsen worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden.

Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en (operationele) leidinggevenden die deelnemen aan de praktijktoets. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

De veiligheid en de dagelijkse hulpverlening in de regio blijven tijdens de toets gewaarborgd. Als zich een groot ongeval of een echte ramp voordoet in de regio Amsterdam-Amstelland, dan kan de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):