dinsdag, 6. januari 2009 - 11:51

Binnenkort rampoefening in Veiligheidsregio Zeeland

Den Haag

Op een nog onbekende datum tussen vandaag en 26 januari 2009 houden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio Zeeland een rampenoefening. Deze praktijktoets moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders, daarom blijft de precieze datum tot het laatste moment geheim.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Tijdens de toets worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet de operationele diensten, maar de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden die deelnemen aan de praktijktoets. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de toets uiteraard gewaarborgd. Als er zich een groot ongeval of een echte ramp voordoet in de regio Zeeland kan de toets geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):