maandag, 9. februari 2009 - 14:07

Bodemsanering Biervliet voltooid

Biervliet

Aan de Tuinstraat in Biervliet raakte door bedrijfsactiviteiten in het verleden de bodem sterk verontreinigd. Op initiatief van de gemeente zijn de verontreinigingen in 2008 aangepakt en verwijderd. Deze sanering is nu voltooid.

Sinds juli is het verontreinigde grondwater met een onttrekkingsfilter en een waterzuiveringsinstallatie verwijderd. In deze periode is 187 kubieke meter grondwater onttrokken. Een deel van het terrein is eigendom van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het waterschap heeft daarom meebetaald in de kosten van de grondwatersanering.

Voorafgaand aan de grondwateronttrekking is zo’n tachtig vierkante meter bermgrond tot een halve meter diep afgegraven en vervangen door schone grond. In totaal is 69 ton grond afgevoerd naar een afvalverwerker. Vanwege de ernst van de verontreiniging is een saneringsprocedure van de provincie Zeeland gevolgd.

De verontreinigingen waren afkomstig van een bedrijf dat kolen en petroleum verkocht in de periode 1956 tot omstreeks 1972, tegenover de woningen Tuinstraat 5 tot en met 11. De petroleum werd opgeslagen in een ondergrondse tank. Het grondwater is toen met olie verontreinigd geraakt. Daarnaast bleek ook de grond ernstig met polycyclische aromatische koolwaterstoffen verontreinigd.

De € 50.000,00 die voor de totale saneringswerkzaamheden was begroot bleek toereikend. Er is geen restverontreiniging.Bewoners in de Tuinstraat zijn reeds over de saneringsresultaten geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):