woensdag, 22. april 2009 - 20:04

Boer spaart kadavers schapen

Eindhoven

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in West Brabant tenminste veertien kadavers van schapen aangetroffen bij een schapenhouder. Na een melding door een gemeentelijke instantie, werden die dode dieren dinsdag aangetroffen.

De schapen lagen verspreid over het bedrijf en waren afgedekt met hooi en landbouwplastic. De Brabantse schapenhouder heeft proces-verbaal gekregen en laat de kadavers afvoeren voor destructie.

De man verklaarde dat hij met het opsparen van de schapenkadavers destructiekosten wilde besparen. De destructiewet schrijft voor dat dode dieren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag bij het destructiebedrijf moeten worden aangemeld.

Er is geen aanwijzing dat de schapen zijn gestorven ten gevolge van verwaarlozing. De circa vijftig schapen die nog op het bedrijf staan, verkeren in goede gezondheid. Binnenkort krijgt het bedrijf een nieuwe controle om vast te stellen of de situatie is verbeterd.
Provincie:
Tag(s):