woensdag, 28. januari 2009 - 16:08

Boete van 30.000 euro voor van der Hoeven

Amsterdam

Het gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep ex-Ahold-topman Van der Hoeven tot een boete veroordeeld van 30.000 euro. Eerder werd hij door de rechtbank nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en het betalen van een boete van 225.000 euro. Dit heeft het gerechtshof woensdag 28 januari laten weten.

De uitspraak van het gerechtshof is een tegenvaller voor het Openbaar Ministerie (OM) die onvoorwaardelijke celstraffen hebben geëist.

Van der Hoeven boete van € 30.000,-
Volgens het hof kan uit het meetekenen van één van de sideletters niet worden opgemaakt dat hij wist dat de controlletters vals waren. Pas vanaf 16 november 2002 wist hij van het bestaan van nog drie geheimgehouden sideletters, maar heeft hij ervoor gekozen dit nog langer geheim te houden. Hem wordt een geldboete van € 30.000 opgelegd die hem bij het niet betalen verplichten om 180 dagen de cel in te gaan.

Meurs
Ex-Aholdtopman Meurs kreeg vandaag de hoogste straf opgelegd. Hij moet een boete van 100.000 euro betalen en krijgt ook nog een voorwaardelijk celstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur.

Meurs was als CFO primair verantwoordelijk voor de verstrekking van de controlletters aan de accountant. Hij heeft de sideletters voor de accountant achtergehouden. Hem wordt daarom een aanzienlijk zwaardere straf opgelegd dan aan Van der Hoeven en Andreae.

Ten aanzien van Andreae wordt bewezen dat hij de ICA-controlletter én de ICA-sideletter heeft ondertekend terwijl hij geweten moet hebben dat de tweede brief de eerste onwaar maakte en dat alleen die eerste brief naar de accountant zou gaan. Als bestuurder moet hij het belang van de controlletter voor consolidatie hebben begrepen. Hij wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete van € 50.000. Fahlin wordt vrijgesproken.

Ook in hoger beroep was de kern van de strafzaak of verdachten door het opstellen en gebruik van controlletters zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift en of verdachten door het overhandigen van de valse controlletters en het verzwijgen van de sideletters de accountant hebben opgelicht.

Het hof heeft uitvoerig stilgestaan bij de vraag of Ahold naar Nederlands en Amerikaans jaarrekeningenrecht haar joint ventures JMR, Bompreco, Disco Ahold, Paiz Ahold en ICA Ahold over 1998 – 2001 mocht consolideren. Het hof heeft beslist dat niet gebleken is dat Ahold feitelijk geen overwegende zeggenschap had over die joint ventures zodat ook niet gezegd kan worden dat Ahold de joint ventures naar Nederlands jaarrekeningenrecht niet mocht consolideren.

Naar Nederlands jaarrekeningenrecht is er dus geen onware jaarrekening openbaar gemaakt. Voor consolidatie naar Amerikaans jaarrekeningenrecht verlangde de externe accountant (Deloitte en Touche) vanaf 1998 een controlletter waarin beide partners verklaren dat Ahold “control� heeft over de joint ventures. Uit de eerder tussen de partners gesloten overeenkomst (shareholders’ agreement) blijkt van die “control� door Ahold immers niet.

Ahold heeft voor de joint-ventures inderdaad controlletters opgesteld waarin is opgenomen dat, indien de partners het op een bepaald punt niet eens kunnen worden, het voorstel van Ahold om dat probleem op te lossen uiteindelijk beslissend zou zijn.

Maar naast die controlletters heeft Ahold tegelijkertijd nog sideletters ondertekend waarin is opgenomen dat de partners het niet eens zijn met wat in de controlletters is opgenomen. Volgens het hof is de controlletter daardoor vals opgemaakt. De controlletters werden overhandigd aan de externe accountant en zijn gebruikt ter misleiding. In oktober 2002 werd het bestaan van de ICA sideletter bekend. Tot februari 2003 was de externe accountant niet op de hoogte van het bestaan van de overige sideletters.

Het hof heeft na een uitvoerig betoog geconcludeerd dat vanwege het gebruik van de valse controlletters kan worden aangetoond dat Ahold naar Amerikaans jaarrekeningenrecht niet mocht consolideren.

Het hof heeft vrijgesproken van het openbaar maken van een onware jaarrekeningen naar Nederlands recht en van het leveren van onjuiste informatie in prospectussen die emissies begeleidden. Wel zijn naar het oordeel van het hof enkele letters of representations vals opgemaakt.

De betrokkenheid van de 4 verdachten bij de strafbare feiten loopt sterk uiteen. Dat komt in de strafmaat tot uitdrukking. Ten aanzien van Van der Hoeven kan volgens het hof alleen worden bewezen dat hij, vanaf het moment dat hij op de hoogte kwam van het bestaan van sideletters, die informatie niet direct aan de externe accountant heeft gemeld.

Beroep OM
De komende weken zal het OM het arrest nader bestuderen om te bezien of zij in de uitspraak kan berusten.
Provincie:
Tag(s):