maandag, 29. juni 2009 - 17:45

Bom blijft voorlopig liggen

Vlissingen

Tijdens graafwerkzaamheden voor de kustversterking heeft waterschap
Zeeuwse Eilanden vorige week woensdag een bom gevonden. De werkzaamheden zijn daarop direct gestaakt en het gebied is afgezet.

Op advies van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is de duizendponder afgedekt met een flinke laag zand.Vervolgens is er een container op geplaatst, zodat het onmogelijk is voor eventuele bezoekers om te graven naar de bom. De EOD heeft aangegeven dat er geen gevaar is voor de omgeving zolang het explosief in de grond blijft liggen.

De gemeente, politie, brandweer, waterschap en EOD hebben vrijdag 26 juni jl. overleg gevoerd. De EOD heeft aangegeven dat het waterschap de werkzaamheden aan de kustversterking gewoon kan voortzetten totdat zij klaar zijn op het terrein. Dit kan nog enkele weken duren. In de
tussentijd gaat de gemeente een plan van aanpak opstellen over de ruiming van het explosief.

Hierin heeft de EOD een adviserende rol. Het duurt dus nog enige tijd voordat de bom wordt opgeruimd. Voordat het zover is, zal de gemeente van tevoren de direct omwonenden informeren over eventueel te nemen
maatregelen.
Provincie:
Tag(s):