zondag, 25. januari 2009 - 13:29

Boom klimmen tegen snelweg

Bunnik

Met een ludieke aktie heeft Groenfront! bezoekers van Amelisweerd en Rhijnauwen geinformeerd over de zorgwekkende plannen van Rijkswaterstaat voor de Ring Utrecht.

Zondagmiddag hing men met klimtouwen in de bomen nabij het theehuis Rhijnauwen. Belangstellenden konden onder begeleiding via de klimtouwen in een boom klimmen. Ook werden de toeschouwers ingelicht over de bezwaren tegen de plannen vermeld in de startnotitie Ring Utrecht.

GroenFront! is, net als vele andere milieugroepen en belangenorganisaties, tegen de voorgenomen plannen van Rijkswaterstaat om de wegen rond Utrecht uit te breiden. De milieuaktivisten zijn van mening dat er al meer dan genoeg natuur is vernietigd voor asfalt, terwijl het slechts op korte termijn oplossingen heeft geboden voor het doorstromen van verkeer. GroenFront! is daarom tegen alle plannen die in de Startnotitie Ring Utrecht van Rijkswaterstaat worden vermeld, op het Alternatief Niet Verbreden na (geen verdere asfaltering, wel verbetering van fietsvoorzieningen en OV), dat bij Rijkswaterstaat helaas niet de voorkeur lijkt te hebben.

De aktievoerders realiseren zich dat de plannen rond Ring Utrecht nog in een heel vroeg stadium zitten. Echter, juist nu, nog voordat besluiten zijn gevallen, is het van belang dat zo veel mogelijk mensen, groepen en organisaties van zich laten horen en de initiatiefnemers en politiek duidelijk maken dat de plannen zeer ongewenst zijn.
Provincie:
Tag(s):