donderdag, 9. april 2009 - 6:58

Boorwerkzaamheden op NAM-locatie Witten

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert de komende weken werkzaamheden uit op haar locatie Witten. Het betreft boorwerkzaamheden op de bestaande gaswinningslocatie Witten aan de Witterbroek in Witten (gemeente Assen). De nieuwe put wordt geboord naar een mogelijk nieuw gasveld met de naam ‘Eleveld NN’. Deze proefboring moet uitwijzen of er gas in het veld zit en of het economisch haalbaar is om dit te winnen. De werkzaamheden op de locatie Witten starten half april 2009. Op de locatie wordt sinds 1994 gas gewonnen via twee eerder geboorde putten.

De werkzaamheden nemen ongeveer twee maanden in beslag en worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer dertig meter. Er zal 24 uur per dag gewerkt worden op de locatie. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk allerlei materieel dat nodig is voor de werkzaamheden.

Om al het materiaal op de locatie te krijgen, zal gedurende een korte periode dagelijks een aantal extra transporten plaatsvinden. Deze materiaaltransporten starten deze week en duren enkele dagen. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). De andere helft wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee. Het Groningen-gasveld is een zeer stabiel gasveld waaruit ieder moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van dat stabiele veld, zijn we voortdurend op zoek naar kleine gasvelden.
Provincie:
Tag(s):