maandag, 5. januari 2009 - 11:20

'Borstkanker door nachtelijk werk'

Amsterdam

De FNV roept vrouwen die jarenlang nachtdiensten hebben gedraaid en nu borstkanker hebben of hebben gehad op om zich te melden. Volgens de FNV hebben ze mogelijk recht op schadevergoeding.

Het Bureau Beroepsziekten (BBZ) van de FNV gaat vrouwen die vermoeden dat zij borst-kanker hebben gekregen door jarenlange nachtarbeid helpen. Dit naar verontruste berichten in Denemarken.

Daar kregen recent een tiental vrouwen met borstkanker een schadevergoeding, omdat hun ziekte veroorzaakt is door het werk. De vrouwen hadden vele jaren nachtarbeid gedaan. BBZ-directeur Jan Warning spreekt van een doorbraak in de discussie over borstkanker en nachtarbeid. Ook in Nederland moeten vrouwen met borstkanker nagaan of langdurig nachtwerk mogelijk de oorzaak is geweest.

De Commissie voor Beroepsziekten in Denemarken heeft bepaald dat gevallen van borstkanker bij vrouwen die langdurig nachtarbeid hebben gedaan dienen te worden onderzocht. In een tiental gevallen heeft de commissie geoordeeld dat er sprake was een relatie met het werk en dat er schadevergoeding moest worden betaald.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad in 2006 een rapport gepresenteerd over de relatie tussen nachtarbeid en borstkanker. Op grond van een internationale literatuurstudie werd geconcludeerd dat er een verband is tussen het langdurig verrichten van nachtar-beid en het voorkomen van borstkanker. Het ontstaan van borstkanker kan mogelijk ontstaan door het verminderde effect van het hormoon melatonine. Melatonine is het hormoon dat het slaap-waak ritme reguleert en wordt minder aangemaakt bij mensen die nachtarbeid doen.

De FNV vindt dat de ontwikkelingen in Denemarken ook gevolgen moeten hebben voor Nederland. Twaalf procent van de werkende vrouwen in Nederland doet regelmatig nachtarbeid. Sectoren waar vrouwen veel nachtarbeid verrichten zijn de gezondheids-zorg, het vervoer en de horeca.

Jan Warning, directeur van Bureau Beroepsziekten FNV, vindt dat er aanleiding is om het onderwerp serieus in Nederland op de agenda te zetten. Warning: ‘Er is genoeg onderzoek dat aantoont dat nachtarbeid een 30% hogere kans geeft op borstkanker. Door vrouwen niet langer dan tien jaar regelmatig nachtarbeid te laten doen zou je het aantal gevallen van borstkanker aanzienlijk kunnen verminderen.’
Categorie:
Tag(s):