donderdag, 15. januari 2009 - 21:47

Bouw eigen huis bereikbaar voor alle inkomens

Waar de Nederlandse woningbouw stagneert en de kansen op betaalbaar wonen - als gevolg van de kredietcrisis - afnemen, krijgen mensen met een lager inkomen in Almere de mogelijkheid een eigen huis te realiseren.

De regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ - een initiatief van de gemeente Almere en woningcorporatie de Key - richt zich specifiek op mensen met een kleine(re) portemonnee, en maakt particulier opdrachtgeverschap voor alle inkomensgroepen bereikbaar.

De regeling is uniek, en juíst nu bijzonder aantrekkelijk: waar mensen met een lager inkomen elders deuren zien sluiten, creëren Almere en De Key de kans om daadwerkelijk een eigen woning te realiseren, en daarmee vorm te geven aan de eigen woonwensen.

Voor iedereen bereikbaar
De regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ komt voort uit het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’, dat in 2006 van start ging. Particulier opdrachtgeverschap is één van de speerpunten van de gemeente Almere: iedereen moet de mogelijkheid krijgen een eigen huis te bouwen.

Met de omslag van woningbouw vóór burgers naar woningbouw dóór burgers, bouwen mensen actief mee aan de stad. Particulier opdrachtgeverschap, waarbij bewoners zelf concreet en actief de eigen woonwensen realiseren, leidt tot een nieuwe bouw- en wooncultuur van ‘onderop’, met als resultaat een rijke en gevarieerde stad.

Vanaf de start van het programma is de intentie geweest om particulier opdrachtgeverschap niet alleen bereikbaar te maken voor mensen met een ruime beurs, maar ook voor mensen met een inkomen tot modaal. Wethouder Adri Duivesteijn: “Samen met De Key geven we nu invulling aan deze ambitie; een belangrijke stap in de emancipatie van de lagere inkomensgroepen.�

De regeling
De unieke regeling zorgt ervoor dat mensen met een inkomen tussen de 20.000 en 36.500 bruto per jaar onder gunstige voorwaarden een eigen huis kunnen bouwen, met een maximale totaalprijs van € 185.000,-. Alleen dat deel dat men in staat is om zelf te financieren, wordt betaald - op voorwaarde dat dit minimaal 52% van de totaalprijs is.

Het zelf te financieren percentage wordt  bepaald door de hoogte van het inkomen. Het deel dat men niet kan financieren betaalt de VOF ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ (IbbA), die bestaat uit de gemeente Almere en woningcorporatie De Key. Alleen als het inkomen stijgt is of als de woning wordt verkocht, moet het verschil in prijs worden (terug) betaald.

Er komen - op verschillende locaties in Almere - specifieke kavels beschikbaar voor mensen die gebruik maken van de regeling. De eerste kavels die worden uitgegeven liggen in het Homeruskwartier, de staalkaart voor particulier opdrachtgeverschap. Het gaat om 64 rijkavels en 44 appartementen.

De regeling is daarnaast een belangrijk instrument om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken. Duivesteijn: “De regeling is juist nu zeer effectief. ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ is een impuls voor de woningbouwproductie. Waar veel projecten stil liggen, bieden wij álle mensen de mogelijkheid een eigen huis te bouwen, en houden daarmee de productie op peil. Het initiatief is dus niet alleen voordelig voor de lage inkomensgroepen, maar ook voor de bouwsector.�

Volgens De Key stimuleert de regeling de doorstroom op de Amsterdamse woningmarkt. Jaap van Gelder, algemeen directeur De Key: “De woningmarkten van Amsterdam en Almere groeien steeds verder naar elkaar toe. Er wonen inmiddels al veel Amsterdammers in Almere.

Met deze regeling spelen we in op de behoefte van vele Amsterdammers die graag een eigen huis willen bouwen. Daarnaast sluit de regeling naadloos aan bij onze maatschappelijke doelstelling�.

Keuze uit meer dan veertig bouwplannen
Om de mensen die de regeling gebruiken een handvat te bieden, heeft de gemeente bouwend Nederland uitgedaagd een kant en klaar bouwplan, speciaal voor de kavels in het Homeruskwartier, in te dienen. De respons was overweldigend: er werden meer dan veertig bouwplannen ingeleverd.

Wethouder Duivesteijn: “Er is veel belangstelling voor dit initiatief. Dat is natuurlijk ook logisch: ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ is een uniek project, en vormt een nieuwe uitdaging voor architecten en bouwbedrijven. De inzendingen dienen als referentiekader; mensen kunnen de plannen gebruiken, maar kunnen er ook voor kiezen om zélf te ontwerpen.� De plannen die voldoen aan alle eisen worden gebundeld in een catalogus.

Informatiedag “IkbouwbetaalbaarinAlmere�
‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ gaat op 24 januari a.s. officieel van start. Er wordt een informatiemarkt georganiseerd, waar bezoekers informatie krijgen over de regeling, hypotheken en bouwbegeleiding.

Er zijn architecten en bouwbedrijven aanwezig die hun plannen presenteren en toelichten. In de Kavelwinkel vinden bezoekers meer informatie over de kavels en het Homeruskwartier. De informatiedag start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.ikbouwbetaalbaar.nl.
Provincie:
Tag(s):