vrijdag, 13. februari 2009 - 19:42

Bouwen aan Ciboga

Groningen

Om de hoek van de binnenstad blijft Ciboga en dan met name het voormalige Gasfabriekterrein zich gestaag ontwikkelen. Op vele fronten is er activiteit. Op 7 maart opent de parkeergarage Boterdiep. De oude silo ter wordt plaatse gerestaureerd, de bouw van de schotsen 4 en 5 evenals de Bloemhof begint dit jaar en het creatieve Ebbingekwartier krijgt steeds meer smoel.

Recent heeft de ontwikkelaar de gemeente op de hoogte gebracht van het voornemen van ING om zich -wat betreft de nog te bouwen schotsen 4 t/m 11- uit de ontwikkelcombinatie IMA terug te trekken. De rechten en plichten van de nieuwe ontwikkelcombinatie en de afzonderlijke partijen voor de reeds gerealiseerde sanering, parkeergarages en de schotsen 1t/m 3 blijven echter gewoon voortbestaan. De gemeente heeft IMA VOF inmiddels laten weten dat tegen de terugtreding van ING geen bezwaar bestaat.

De komende tijd staan diverse bouwactiviteiten voor de deur:
-De silo wordt nog dit voorjaar gerestaureerd en als restaurant verhuurd. Wereldmuziek krijgt hierin een platform om regelmatig haar concerten te programmeren.
-De schotsen 4a en 4b (bij de (auto) in- en uitgang van de Boterdiepgarage) staan en komen respectievelijk binnenkort in de verkoop. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar de bouw ervan start. Dan begint ook de bouw van de appartementen voor de stichting Schots en Scheef in schots 5.
-de Ebbingedwinger met 20 grondgebonden woningen en 27 appartementen wordt in februari in zijn geheel opgeleverd.
-In maart start de herinrichting van het openbare gebied tussen De Beren en het Gasfabriek-terrein en rondom de Ebbingedwinger.
-Ook dit voorjaar start de bouw van het woningbouwcomplex Bloemhof aan.
-Op de zgn. Rust-lokatie (zuidwestelijk deel van Ciboga, waar in de toekomst de schotsen 8 en 9 moeten worden gerealiseerd) gaat in maart de sanering van de grond van start, tegelijk worden dan archeologische opgravingen uitgevoerd.
-Diverse plannen die gemaakt worden in het kader van de Creatieve Stad in het Ebbingekwartier krijgen meer en meer vorm. De komende zomer worden een aantal activiteiten in het gebied verwacht die betrekking hebben op het tijdelijk gebruik van de Rust-lokatie.
Provincie:
Tag(s):