woensdag, 11. februari 2009 - 9:48

BOVAG met tienpuntenplan crisis te lijf

Bunnik

BOVAG heeft een tienpuntenplan opgesteld om het consumentenvertrouwen op te krikken en de economie een impuls te geven. Dat is hard nodig. De economische neergang en de hand op de consumentenknip komen hard aan in onder meer de mobiliteitssector.

Het tienpuntenplan van BOVAG is bedoeld als oproep aan de politiek en met name het kabinet om snel werk te maken van een aanvalsplan voor de economische crisis. Koos Burgman, algemeen directeur BOVAG: ‘Dit is de concrete input van BOVAG voor de crisisaanpak die het kabinet momenteel aan het voorbereiden is. Het is zaak om nu snel te handelen. De problemen zijn acuut en het einde van de neergang is nog niet in zicht.’

‘We hebben bij het opstellen van het tienpuntenplan nadrukkelijk gekeken naar tijdelijke maatregelen die snel effect hebben. De meeste zijn eenvoudig tot zeer eenvoudig in te voeren. Variërend van het vrijgeven van spaarloon tot het afschaffen van de dieselboete in de BPM. Voor een wat ingewikkelder maatregel als de slooppremie hebben we, samen met de RAI Vereniging, Stiba en ARN, een plan van aanpak uitgewerkt, dat deze week met betrokken ministeries wordt afgestemd. Ook dat plan kan daarna snel, nog dit voorjaar, ingevoerd worden, als het aan BOVAG ligt. Met andere maatregelen sluiten we aan bij wat andere organisaties en bewindspersonen zelf bepleiten. Denk aan het naar voren halen van nieuwe infrastructuur en de deeltijd WW’, aldus Burgman.

Inmiddels is dit jaar al voor enkele tientallen bedrijven in de autobranche faillissement aangevraagd en zijn er honderden ontslagen te betreuren. BOVAG houdt rekening met enkele duizenden ontslagen voor heel 2009. Overigens doet de branche er alles aan om ontslagen werknemers te behouden voor de branche. Via de branche-servicedesk Blijfmobiel.nu bij Innovam worden ontslagen werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk begeleid. Dat kan omdat er momenteel nog honderden vacatures zijn in de sector.
Categorie:
Tag(s):