donderdag, 22. januari 2009 - 8:28

Brandveiligheid klein hotels kan beter

Den Haag

In veel oudere, kleinere Nederlandse hotels is de brandveiligheid voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de VROM-Inspectie bij 100 hotels.

Veel hoteleigenaren zijn van goede wil maar beseffen onvoldoende welke risico's hotel en hotelgasten lopen. Voor een kwart van de ondernemers vormen de kosten naar eigen zeggen een drempel om maatregelen te nemen.

De VROM-Inspectie bezocht hotels kleiner dan 30 kamers, gebouwd voor 1980. De tekortkomingen hebben betrekking op bouwkundige aspecten, installaties, gebruikseisen en organisatorische zaken als een ontruimingsplan.

Hoteleigenaren vinden de regelgeving ingewikkeld. Zij geven aan behoefte te hebben aan toegankelijke en praktische informatie aan de hand waarvan ze de brandveiligheidssituatie in hun hotel kunnen verbeteren.
Provincie:
Tag(s):