dinsdag, 5. mei 2009 - 20:03

Brandveiligheid scholen laat te wensen over

Groningen

De brandveiligheid van de Nederlandse scholen laat te wensen over. Een ontruimingsplan en een goed functionerend brandalarm ontbreken soms. Ook worden nooddeuren gebarricadeerd of ze gaan op slot. Controles vinden sporadisch plaats en het is onduidelijk wie is aan te spreken op de naleving van welke regels.

Een reden dat de brandveiligheid te wensen over laat komt doordat het vaak onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het naleven van de voorschriften. In de meeste gevallen is de gemeente de eigenaar van het pand, en daardoor verantwoordelijk als huisbaas.

Het schoolbestuur is echter als gebruiker verantwoordelijk, met een meldingsplicht bij de gemeente als er iets mis is. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor een brandveilige situatie, de school om er voor te zorgen dat die situatie zo blijft.

Volgens deskundigen wijst het schoolbestuur naar de gemeente als het gaat om handhaving van de regels, en andersom. En om het nog ingewikkelder te maken zijn het schoolhoofd en de docenten in de praktijk gebruiker van het pand, waar het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor de brandveiligheidsvoorzieningen is. En in de gevallen waar de brandweer wel komt controleren, wordt die niet bepaald hartelijk ontvangen.
Provincie:
Tag(s):