maandag, 16. maart 2009 - 13:47

Brandveiligheid woningen Haarlemmermeer-Noord bekend

Hoofddorp

De resultaten van de woningen in Haarlemmermeer-Noord die zijn meegenomen in het brandveiligheidsonderzoek, zijn nu ook bekend. De bewoners van de betreffende woningen hebben op 12 maart een brief ontvangen. Dit meldt de gemeente maandag 16 maart.

De bewoners zijn op de hoogte gebracht van het risico van uitbreiding van brand in hun woning. Ondertussen is woningcorporatie Ymere druk bezig met het ophangen van rookmelders in haar huurwoningen.

Het onderzoek dat is voortgevloeid uit de grote brand in de Koning Willem 1 Laan in Hoofddorp, loopt nog steeds. De fysieke bouwkundige inspecties in de steekproefwoningen zijn afgerond. Op dit moment is het bestuderen van de resultaten in volle gang.

Naar verwachting is eind maart voor alle onderzochte woningen in Haarlemmermeer bekend hoe groot het risico van branddoorslag en brandoverslag is. Dan weten de gemeente en Ymere hoeveel woningen uit het steekproefonderzoek niet voldoen aan de huidige, wettelijke brandveiligheidseisen.

Resultaten
In Haarlemmermeer-Noord zijn 2581 huur- en koopwoningen (950 Ymere-woningen en 1631 particuliere woningen) via een steekproef onderzocht. 1251 woningen voldoen aan de wettelijke eis (221 huurwoningen van Ymere en 1030 particuliere woningen). Bij 1330 woningen is dat niet het geval (729 van Ymere en 601 in particulier bezit).

De betreffende bewoners hebben een uitgebreide informatiebrief ontvangen over de vervolgprocedure. Hierin staan ook maatregelen die bewoners direct zelf kunnen nemen. Brandveiligheid is tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid. De resultaten van de woningen in de gebieden Nieuw Vennep en Haarlemmermeer-Zuid volgen in de loop van deze maand.

Rookmelders
Ymere is inmiddels gestart met het plaatsen van rookmelders in haar huurwoningen met een verhoogde kans op branddoorslag. Voor dit omvangrijke project heeft Ymere de hulp ingeroepen van leerlingen van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Hoofddorp. Als alle resultaten bekend zijn, ontwikkelt Ymere een plan voor eventuele aanpassingen in de betreffende woningen.
Provincie:
Tag(s):