vrijdag, 19. juni 2009 - 9:08

Brandweer Apeldoorn controleert ondergrondse bouwwerken

Apeldoorn

De komende maanden gaan medewerkers van de Brandweer Apeldoorn de stad in voor een inventarisatieronde langs alle mogelijke ondergrondse bouwwerken, maar met name parkeergarages. De beperkte ruimte in met name stedelijk gebied noopt projectontwikkelaars en architecten om alternatieven te bedenken voor het mobiliteitsvraagstuk.

Uit recent onderzoek is gebleken dat het bestrijden van branden in ondergrondse bouwwerken (zoals parkeergarages) een lastige klus is. Dit is voor de Brandweer reden om te kijken hoe een mogelijke brand het beste kan worden bestreden.

De brandweer wil zich nog beter voorbereiden op een dergelijke klus en gaat daarom alle bekende locaties bezoeken. Het doel zal zijn om duidelijkheid te krijgen welke tactiek/blustechniek het beste past bij welke garage. Een tweede doel is om inzicht te krijgen welk effect een brand in een parkeergarage heeft op de constructie van een gebouw. Het bestrijden van brand in een ondergronds bouwwerk is geen standaardklus en hieraan kleven risico’s.

De rijen auto’s langs de randen van de wegen in de binnenstad hebben langzamerhand plaats gemaakt voor ondergrondse en enkele bovengrondse parkeergarages. Zelfs in de wijken komen dit soort oplossingen bij nieuwbouwprojecten steeds vaker voor. Mooie oplossingen om te werken aan het parkeerprobleem, maar wat minder mooi als het gaat om brandbestrijding. Hiermee heeft de Brandweer Apeldoorn een paar jaar geleden ervaring opgedaan aan de Rustenburgstraat.

Vanaf 22 juni brengen medewerkers van de brandweer bezoeken aan parkeergarages in de gemeente Apeldoorn.
Provincie:
Tag(s):