woensdag, 8. juli 2009 - 20:13

Broedmobiel in het centrum van Aalten

Aalten

Wethouder Teeuwsen heeft op dinsdag 7 juli de ‘broedmobiel’ geïntroduceerd. De mobiele telefoon gaat in het centrum van de kern Aalten rouleren. Vragen, suggesties en opmerkingen inzake het centrumplan kunnen op deze wijze rechtstreeks kenbaar worden gemaakt aan het projectteam van het Centrumplan Aalten.

Mevrouw Luiten-de Jong, voorzitster van de Protestants Christelijke Ouderenbond, nam de mobiel in bijzijn van sponsor De Ruijter Mobitel in ontvangst.

Wekelijks wordt er op dinsdag- en donderdagmorgen door wethouder Teeuwsen of een van de leden van het projectteam gebeld naar de mobiel. Degene die op dat moment de mobiel in bezit heeft kan het belmoment gebruiken om vragen te stellen of oplossingen aan te dragen voor het Centrumplan Aalten. De wethouder liet weten dat hij uitkijkt naar de te voeren gesprekken en hoopt dat dit een bijdrage levert aan een breed maatschappelijk gedragen plan. Hij gaf aan zelf ook een paar vragen voor mevrouw Luiten in petto te hebben voor aanstaande donderdag. Mevrouw Luiten geeft vervolgens de mobiel door aan een andere geïnteresseerde in het Centrumplan Aalten (het idee is gebaseerd op de Giel-mobiel van Giel Beelen, waarbij Giel dagelijks in zijn radioprogramma op 3 FM in gesprek gaat met degene die de mobiel in het bezit heeft).

Het tot stand komen van het Centrumplan Aalten is een interactief proces. In de periode tot aan begin oktober 2009 worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij alle groepen van gebruikers van het centrum aan bod komen. Daarnaast kunnen mensen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur terecht in het informatiecentrum ‘Broedplaats’ op de Markt in Aalten. Op de website www.centrumplanaalten.nl wordt informatie verstrekt over de voortgang en kan men zich inschrijven voor de periodieke nieuwsbrief, suggesties achterlaten of stemmen op stellingen (‘polls’).

Het uiteindelijke Centrumplan Aalten moet een goede afweging zijn tussen de belangen van verschillende gebruikers in combinatie met de economische haalbaarheid van de ideeën.

Op initiatief van de gemeente Aalten is een proces in gang gezet om door een tijdelijke Publiek-Private-Samenwerking (PPS) een Centrumplan voor Aalten op te stellen. Deelnemers aan het Centrumplan zijn Woningcorporatie ‘De Woonplaats’, Woonstichting Dinxperlo (WSD), Federatie Aaltense Middenstand (FAM), Gezamenlijke bouwbedrijven vertegenwoordigd door Rots Bouw, Rabobank Achterhoek-Oost en de gemeente Aalten.
Provincie:
Tag(s):