maandag, 2. maart 2009 - 21:36

Brugklassers informeren hun opvolgers

Emmen

Brugklassers van het Hondsrug College hebben maandagmorgen een bezoek gebracht aan basisschool De Regenboog. Ze overhandigden daar een boekje met tips aan de leerlingen van Groep 7/8 die aan het eind van het huidige schooljaar de basisschool zullen verlaten.

Onder de titel ‘Middelbare school voor beginners’ vertellen ze in hun eigen woorden en via komische illustraties hoe het er op hun school toegaat.

De belangstelling was groot, waarbij opviel dat de kinderen van De Regenboog niet al te veel interesse hadden voor het leren zelf, maar veel meer voor zaken als sfeer en omgangsvormen. Vragen als: ‘Hoe maak ik vrienden?’, ‘Hebben jullie veel huiswerk?’, ‘Zijn er veel irritante leraren?’ en ‘Moeten we elk uur naar een ander lokaal?’ kregen, net als informatie over het kennismakingskamp en de website van het Hondsrug College, volop aandacht.

Het boekje wordt kosteloos verstrekt aan groep-8 leerlingen van alle basisscholen in Zuidoost-Drenthe en kan ook gelezen worden op www.hondsrug.nu
Provincie:
Tag(s):