woensdag, 15. juli 2009 - 19:05

Brussel draagt 15 miljoen euro bij aan A2 tunnel Maastricht

Maastricht

De Europese Commisie heeft een subsidie van 15 miljoen euro verstrekt voor de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. Het project in Maastricht profiteert van het economische herstelplan van de Europese Commissie. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is blij met de bijdrage: “Europa laat hiermee zien dat duurzame mobiliteit over de landsgrenzen heen van groot belang is”.

Het verkeer over de A2/E25 rijdt vanaf 2016 door een tunnel onder Maastricht in plaats van door de stad heen. De aanleg van de tunnel vormt onderdeel van een integraal gebiedsplan voor de A2 zone in Maastricht. De tunnel in de A2/E25 zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer op deze belangrijke route voor het doorgaande verkeer naar België en Duitsland. Het project draagt tevens bij aan een betere bereikbaarheid van en leefbaarheid in de stad. Op 25 juni maakte minister Eurlings bekend dat marktpartij Avenue2 het project gaat realiseren.

Het economisch herstelplan is bedoeld als stimulans voor projecten die zorgen voor betere verbindingen over weg, water, spoor en door de lucht in Europa. Met het herstelplan wil de Europese Commissie investeringen in de infrastructuur versnellen en hiermee een impuls geven aan de economie. In totaal heeft de Europese Commissie hiervoor 500 miljoen beschikbaar gesteld.
Provincie:
Tag(s):