woensdag, 25. maart 2009 - 9:25

Buren kunnen mensen ziek maken

Groningen

Buren kunnen ons letterlijk ziek maken. Onderzoek van het tijdschrift gezondNU laat zien dat buren de oorzaak zijn van stress, slaaptekort en frustraties. Eén op de vijf Nederlanders jonger dan dertig jaar heeft vaak last van de buren.

In een opinieonderzoek geeft de helft van alle Nederlanders aan nooit last te hebben van de buren. Onder die andere helft schuilt veel leed. Buren veroorzaken geluidsoverlast (33%), hebben vaak ruzie (11%), onderhouden huis en tuin slecht (11%), zijn ongeïnteresseerd (8%) of juist bemoeizuchtig (7%).

Elf procent van alle Nederlanders zegt regelmatig kwaad of gefrustreerd te zijn door de buren. Tien procent heeft vaak last van de buren, vijf procent voelt zich gestresst, vier procent slaapt slecht door de buren, twee procent voelt zich onveilig en nog eens twee procent wordt letterlijk ziek van de buren. Eén procent van alle Nederlanders geeft in het onderzoek aan zelfs bang te zijn voor hun buren. Het gaat daarbij om ruim 160.000 mensen.

Het beeld van de zeurende, oude buurman is niet terecht. Het zijn de jongeren die snel geprikkeld en gefrustreerd zijn. Ruim vijftig procent van de leeftijdscategorie onder de dertig klaagt over geluidsoverlast van de buren, tegen twintig procent van de zestigplussers. Achttien procent stoort zich aan ruzies van de buren (60+: zes procent). En veertien procent klaagt over desinteresse (60+: vier procent).
Provincie:
Tag(s):