vrijdag, 4. december 2009 - 12:04

Burgemeester Berghoef reikt Mobilisatie-Oorlogskruis uit

Aalten

Op zondag 6 december reikt burgemeester Berghoef een Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan de heer G.J. Lohuis uit Aalten. De heer Lohuis heeft bij de Koninklijke Landmacht gediend als dienstplichtige soldaat van 23 oktober 1939 tot en met 20 juni 1940.

In de meidagen van 1940 is hij krijgsgevangen gemaakt. Hij ontvangt het kruis als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden.

Het Mobilisatie-Oorlogskruis wordt, onder bepaalde voorwaarden, toegekend aan oud-militairen die in dienst zijn geweest van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode van 6 april 1939 tot 3 september 1945.

In de vormgeving van het Mobilisatie-Oorlogskruis is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlander tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht.

De paarse kleur in het lint is de liturgische kleur van de rouw, waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. De oranje kleur symboliseert trouw en de verbondenheid met het Huis van Oranje.

De achterkant van het kruis draagt de tekst ‘Den Vaderlant ghetrouwe’. Tussen de armen van het kruis bevinden zich diagonaal twee stormdolken. De stormdolk was bij alle krijgsmachtdelen in gebruik, de helm werd door alle krijgsmachtdelen gedragen. Op deze dolken rust een helm, omgeven met een lauwerkrans. De lauwertak is een teken van eer.
Provincie:
Tag(s):