woensdag, 16. december 2009 - 17:52

Burgemeester De Wolden landelijk voorzitter van de onderwijsgroep

Zuidwolde

Burgemeester Peter Snijders van De Wolden is met ingang van 1 december voorzitter van VOS/ABB. Het gaat om een nevenfunctie. VOS/ABB is de Vereniging voor Openbare en algemeen toegankelijke scholen. Het is de werkgeversvereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Als grootste werkgeversorganisatie in het onderwijs in Nederland behartigt VOS/ABB de belangen van circa 2800 aangesloten scholen met ruim 800.000 leerlingen.

Peter Snijders: “De missie van VOS/ABB is goed onderwijs voor alle kinderen. Hierbij sluit ik mij volledig aan. Goed onderwijs is immers de basis voor een gezonde ontwikkeling van ieder kind. En daardoor cruciaal voor het later volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Ik vind het, ook als vader, een uitdaging om zowel op landelijk als op Drents niveau het onderwijs te stimuleren.”

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft op 12 november ingestemd met de nieuwe statuten en de samenstelling van het nieuwe bestuur van de Vereniging VOS/ABB. Het nieuwe bestuur zal officieel bij het passeren van de nieuwe statuten bij de notaris met ingang van 1 december in functie zijn.

De hoofddoelstelling van VOS/ABB is belangenbehartiging en dienstverlening, zowel voor groepen van leden als voor individuele leden. VOS/ABB opereert op een gezaghebbende manier, professioneel en herkenbaar voor de aangesloten leden. De vereniging is resultaatgericht en kostenbewust. VOS/ABB streeft naar een zelfbewust en hoogwaardig openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs dat in voortdurende wisselwerking staat met de veranderingen in de maatschappij en zo nodig ook richting daaraan geeft (bron: www.vosabb.nl).
Provincie:
Tag(s):