dinsdag, 13. januari 2009 - 19:03

Burgemeester Harrie van Beers verlaat Margraten

Margraten

Burgemeester Harrie van Beers van de gemeente Margraten zal met ingang van 1 april 2009 zijn burgemeesterschap beëindigen. Op deze datum treedt hij in dienst bij Innovo in Heerlen, waar hij is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur. Dit heeft Van Beers bekend gemaakt.

Innovo is een katholieke onderwijs-organisatie die verantwoordelijk is voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs op 59 scholen. Deze scholen liggen verspreid in Zuid- en Midden-Limburg. Hieraan zijn circa 12.000 leerlingen en ruim 1.300 medewerkers verbonden.

Harrie van Beers vertrekt met gemengde gevoelens. Hij is enerzijds uiteraard verheugd over zijn benoeming en enthousiast over zijn nieuwe functie. Anderzijds vindt hij het jammer de functie van burgemeester te moeten opgeven. Deze functie heeft hij steeds met veel plezier vervuld. Graag had hij een aantal zaken in Margraten nog willen afronden, zoals het herindelingsproces, herontwikkeling kern Margraten, Memorial Center en vele andere projecten. “Zoals zo vaak in het leven komt iets moois langs op een minder gelegen moment, maar het zou spijtig zijn geweest deze kans op een interessante baan voorbij te laten gaan�, aldus Van Beers.
Provincie:
Tag(s):