donderdag, 5. maart 2009 - 19:21

Burgemeester opent Centrum voor Jeugd en Gezin

Stadskanaal

Op 6 maart 2009 openen de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde beide een vestiging van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij deze centra kunnen inwoners (en dan vooral ouders, opvoeders en kinderen) terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.

In Stadskanaal is het CJG gevestigd in het consultatiebureau aan de Blokwieke, in Vlagtwedde in de multifunctionele accommodatie ’t Aambeeld. Bovendien kunnen mensen telefonisch hun vragen stellen via het gratis telefoonnummer 0800 - 0200997.

Het CJG is er dus zowel voor ouders en opvoeders (die informatie willen hebben over zaken die te maken hebben met de opvoeding) als voor kinderen en jongeren (die bijvoorbeeld thuis, binnen familie of vriendenkring problemen hebben). Het CJG beantwoordt vragen zoveel mogelijk zelf of kan eventueel doorverwijzen naar een andere organisatie of instelling.

Het CJG biedt daarnaast onderdak aan het Meldpunt Zorg en Veiligheid. Dit is een telefonisch meldpunt, waar inwoners van beide gemeenten meldingen kunnen doen van bijvoorbeeld mogelijke kindermishandeling, huiselijk geweld of radicalisering. Dit kan ook via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200997.
Provincie:
Tag(s):