vrijdag, 11. december 2009 - 22:10

Burgemeester spreekt in bij provincie over megawindmolenpark

Urk

Burgemeester Jaap Kroon van de gemeente Urk wil dat de Windkoepel Noordoostpolder teruggaat naar de oorspronkelijke uitgangspunten met betrekking tot het windmolenpark voor de kust van Urk. Kroon deed deze oproep in de commissie Ruimte van Provincie Flevoland in het kader van de zienswijze die de provincie moet formuleren over de ruimtelijke inpassing van het geplande megawindmolenpark.

Gemeente Urk vindt de huidige plannen van de Windkoepel buitenproportioneel. Aan beide zijden wordt Urk ingesloten door zo´n 100 megamolens met een maximale piekhoogte van 200 meter. De molens zijn daarmee hoger dan de Euromast te Rotterdam en zullen het cultureel-historisch aanzicht van Urk grondig aantasten en grote schade toebrengen aan natuur en milieu. Ook zal realisering van de plannen van invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp. Verder betekent het een beperking van de toekomstige economische ontwikkeling van Urk.

Burgemeester Kroon is van mening dat de provincie kritisch moet kijken naar de ruimtelijke inpassing van de plannen van de windkoepel. Kroon: “In antwoord op vragen van GroenLinks om te bezien of kleinere molens tot de mogelijkheid behoren, gaf minister Van de Hoeven aan dat er echt niet meer molens in het gebied rond Urk geplaatst kunnen worden. Daarmee zegt de minister dat de kustlijn van de Ketelbrug tot Lemmer volgepropt wordt met windmolens. Er kan geen windmolen meer bij. Zo ernstig zijn de plannen en het is daarom zeer urgent dat het provinciebestuur komt tot een evenwichtige besluitvorming waar niet alleen oog is voor een maximaal rendement aan windenergie maar ook nadrukkelijk oog heeft voor de ruimtelijke inpassing van dit megawindmolenpark.”

Burgemeester Kroon deed tijdens de commissievergadering de oproep aan de Statenfracties om terug te gaan naar het oorspronkelijke uitgangspunt van 220 Megawatt.
Provincie:
Tag(s):