maandag, 19. oktober 2009 - 21:45

'Burgerhart' vergroot overlevingskans in Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen begint vanaf eind 2009 met de implementatie van het project “Burgerhart.” De gemeente maakt hiermee een hartveilige woon- en werkgemeente van Sittard–Geleen.

Gefaseerd over 5 jaar wordt een burger noodhulpsysteem in Sittard-Geleen opgezet. De stad wordt hierbij verdeeld in ongeveer 40 cirkels. Binnen iedere cirkel wordt een netwerk van vrijwilligers opgezet waardoor er binnen 6 minuten hulp verleend kan worden in geval van een hartstilstand.

Volgens cijfers van de hartstichting komen in Sittard-Geleen jaarlijks zo’n 75 hartstilstanden voor, hiervan overleven 5 personen. Wanneer binnen 6 minuten hulp geboden wordt neemt de overlevingskans fors toe. Snelheid is dus van groot belang. Voor hulpdiensten is het echter praktisch onhaalbaar om binnen 6 minuten ter plaatse te zijn. De gemeente doet daarom een beroep op de hulp en kennis van medeburgers. Inwoners die opgeleid zijn om te reanimeren en die in de buurt zijn, kunnen binnen de cruciale 6 minuten helpen en levens redden. Het aantal mensen dat een hartstilstand overleeft kan hiermee tot 25 toenemen.

Het is de bedoeling dat Iedere cirkel in de stad beschikt over een goed opgeleide groep vrijwilligers en één AED. Wordt er een hartstilstand gemeld bij 112, dan stuurt de meldkamer een ambulance. Daarnaast krijgt een groep vrijwilligers een sms met het adres om te gaan reanimeren. Een andere groep vrijwilligers krijgt een sms om een AED in de buurt op te gaan halen voor de reanimatie. Binnen 6 minuten moet er dan minimaal 1 persoon aanwezig zijn om de reanimatie te starten en 1 persoon met een AED.

De komende tijd zullen AED’s worden geplaatst op centrale, bereikbare plekken in de gemeente. Naast ambulances worden ook politiewagens en brandweerauto’s uitgerust met een AED. Plaatselijke verenigingen zoals het rode kruis en EHBO worden eveneens betrokken, bijvoorbeeld voor het geven van opleidingen en het aandragen van vrijwilligers.
Provincie:
Tag(s):