dinsdag, 7. juli 2009 - 10:44

Burgernet mogelijk landelijk ingevoerd

De Bilt

De proef met Burgernet in negen gemeenten is succesvol verlopen. Dankzij de inzet van ruim 26.000 Burgernetdeelnemers zijn verdachten op heterdaad door de politie aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt aan de politie.

In alle pilotregio´s is een intensieve vorm van samenwerking ontstaan tussen politie, gemeente en deelnemende burgers. Op basis van deze positieve bevindingen wordt aan de Ministers van BZK en Justitie het advies uitgebracht Burgernet landelijk in te voeren.

Burgernet is van november 2008 t/m mei 2009 beproefd in Gouda (politieregio Hollands Midden), Delft (politieregio Haaglanden), Ede (politieregio Gelderland Midden), Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Op basis van de positieve resultaten zal de Stuurgroep Burgernet het advies uitbrengen aan de Ministers van BZK en Justitie om Burgernet (gefaseerd) landelijk in te voeren. Ook is daarbij aandacht gevraagd voor het soortgelijke initiatief voor burgerparticipatie SMS Alert, dat reeds in meerdere gemeenten beschikbaar is.
Provincie:
Tag(s):