zaterdag, 21. februari 2009 - 13:01

Burgers afgestraft voor succesvol afvalscheiden

Marum

De gemeenteraden van Grootegast, Leek en Marum hebben besloten een protestlied op te nemen om landelijk aandacht te vragen voor het behoud van het succes van de Milieuzak in deze gemeenten. Dit doen de raadsleden in een uiterste poging om aan de Tweede Kamer duidelijk te maken, dat het door minister Cramer van VROM gevoerde beleid rond de inzameling van kunststofverpakkingen de voor burgers en het milieu succesvolle inzamelpraktijk in de gemeenten Grootegast, Leek en Marum teniet doet.

De inzameling van kunststofafval, frisdrankflessen, folies en drankenkartons is volop in ontwikkeling. De Groninger gemeenten Grootegast, Leek en Marum zijn koploper op dit gebied. In de gemeenten worden sinds 1 januari 2005 alle kunststofverpakkingen huis-aan-huis ingezameld via de Milieuzak, een zak waarmee inwoners hun kunststofafval kunnen aanbieden. Dat leidt tot een unieke opbrengst van 75 kg aan kunststofverpakkingen per huishouden per jaar.

In het landelijke beleid is vastgesteld dat een recyclingspercentage van 42% in 2012 nagestreefd gaat worden, terwijl in de gemeenten Grootegast, Leek en Marum nu reeds 70% wordt gerealiseerd.

Het landelijke kunstofafvalbeleid lijkt het succesvolle systeem van de Milieuzak de grond in te gaan boren. Op 30 maart behandelt de kamercommissie VROM dit onderwerp bij de behandeling van het notaoverleg over het ontwerp landelijk afvalbeheerplan.
Provincie:
Tag(s):