maandag, 9. november 2009 - 21:27

Bussemaker in Drenthe en Groningen voor 'WMO en Route'

Groningen

De analyse van de Groningse aanpak van huiselijk geweld en de aanbevelingen door de Commissie Hamel zijn een belangrijke spiegel voor de landelijke aanpak van huiselijk geweld. Dit zei staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag in reactie op het rapport van de Commissie Hamel. Zij kreeg dit rapport maandag tijdens de ‘Wmo en route’ in Groningen aangeboden door de wethouders Visscher (zorg) en Van Schie (welzijn) van Groningen.

Volgens Hamel staan een sterke regierol voor de gemeente en krachtige samenwerking door de lokale overheid, provincie, hulpverlening,politie en belangenorganisaties centraal bij het welslagen van het opvangbeleid. Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan bij de oproep van Bussemaker aan lokale bestuurders tijdens het Wmo Congres op 24 september jl. om met een duidelijke visie, concrete doelstellingen en een heldere taakverdeling richting te geven aan overkoepelend gemeentelijk welzijnsbeleid.

Bovendien vragen nieuwe vormen van geweld in de privésfeer, zoals eerwraak en meisjesbesnijdenis, verschillen in culturele achtergronden van slachtoffers en een aanpak gericht op het terugkrijgen van regie over het eigen levenom een grondige analyse van het huidige stelsel van vrouwenopvang en waar nodig aanpassing. Bussemaker laat daarom op dit moment door Commissie De Jong in kaart brengen welke knelpunten het huidige stelsel kent, welke resultaten zij in het kader van haar beleid Beschermd en Weerbaar tot nu toe heeft bereikt en welke ontwikkelingen in vraag en aanbod bijgeweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen worden verwacht. Resultaten en aanbevelingen van deze drie onderzoeken worden in maart 2010 verwacht. Vervolgens zal zij beoordelen of en zo ja op welke wijze het stelsel van de vrouwenopvang wordt aangepast.

Staatssecretaris Bussemaker was in Groningen In het kader van de ‘Wmo en route’. Ook bracht zij vandaag een bezoek aan de provincie.

Maandagochtend bezocht zij in Meppel Werkleerbedrijf Reestmond. In Groningen kreeg zij een rondleiding door de Wmo Werkplaats Hanzehogeschool. Beide bezoeken werden afgesloten met een debat met lokale bestuurders en vertegenwoordigers van welzijns- en belangenorganisaties. Goede voorbeelden die tijdens deze debatten besproken worden opgenomen in de handreiking van VWS voor de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl.
Provincie:
Tag(s):