zaterdag, 13. juni 2009 - 17:26

B&W heeft voornemen vergunning Lemmers te weigeren

Weert

Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft het voornemen de aanvraag van Lemmers Foodgroup BV voor vergunning voor de eierverwerking aan de Koenderstraat te weigeren. Het college neemt een definitief besluit nadat de raad zijn mening hierover heeft gegeven op 17 juni.

Naar aanleiding van de aanvraag van Lemmers Foodgroup is een concept-beleidsregeling opgesteld over vestiging van agrarisch gerelateerde industriële bedrijven in het buitengebied. De regeling is nodig om een basis te hebben om ontwikkelingen te kunnen toetsen die niet passen in het bestemmingsplan. Belangrijkste onderdeel van de regeling is dat de juiste activiteit op de juiste plek is gehuisvest. Voor de eierverwerking van Lemmers is er een geschiktere plek dan de huidige.

De conceptregeling wordt op 17 juni a.s. aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening voorgelegd. Het college van B&W neemt zo snel mogelijk na 17 juni een definitief besluit. Als de regeling wordt vastgesteld, is die de basis voor de beoordeling van de aanvraag van Lemmers Foodgroup. Dit betekent weigering van de vergunning voor eierverwerking aan de Koenderstraat.

Specifiek voor Lemmers is nog onderzocht of verplaatsing mogelijk is. Daarbij is gekeken naar bedrijfseconomische haalbaarheid. Deze lijkt op een termijn van vijf jaar haalbaar. De eierverwerking is een activiteit die kan worden uitgeoefend op een bedrijventerrein.
Provincie:
Tag(s):